Danh sách sv khóa cũ đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 Danh sách sv khóa 39CĐ đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 Sinh viên xem, kiểm tra và chịu trách nhiệm với thông tin của mình, mọi vấn đề phản hồi về phòng Đào tạo qua mail