Sinh viên xem, kiểm tra và chịu trách nhiệm với thông tin của mình, mọi vấn đề phản hồi về phòng Đào tạo qua mail pdtvlute@gmail.com chậm nhất đến ngày 15/12/2017

Thời gian xét tốt nghiệp dự kiến ngày 15/01/2018