Ngành: Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành: Cơ khí ô tô Mã ngành: 8520103 Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 09/12/2023 (Thứ bảy) Địa điểm: Trung tâm T-tep (khoa Cơ khí động lực)