Lịch bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ. Ngành Kỹ thuật điện. Ngày 15/6/2024. Địa điểm: Phòng C506