Tháng: Tháng Một 2018

Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau: Từ ngày 30/01/2018 đến ngày 07/02/2018 Sinh viên đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp tại http://pdt.vlute.edu.vn/index.php/dang-ky-du-le-tot-nghiep/ Ngày 09/02/2018 tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp với quy trình như sau (Tải về)