Ngành: Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí ô tô Mã ngành: 8520103 Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 21/10/2023 (Thứ 7) Địa điểm: Xưởng T-Tep (khoa Cơ khí động lực)