Hồ sơ xét tốt nghiệp

I. Hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên cần chuẩn bị:

  1. Đơn xin xét tốt nghiệp (Theo mẫu) 
  2. Bảng điểm xét tốt nghiệp (Theo mẫu)
  3. Chứng minh nhân dân: Bản photo (có công chứng)
  4. Giấy khai sinh: Bản sao có dấu đỏ hoặc Bản photo (có công chứng)
  5. Bằng tốt nghiệp THPT: Bản sao có dấu đỏ hoặc Bản photo (có công chứng)
  6. Bản photo Chứng chỉ GDQPAN  (chỉ yêu cầu đối với SV trình độ đại học)
  7. Bản photo Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  8. Bản photo Chứng nhận/chứng chỉ Ngoại ngữ
  9. Bản photo Chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề
  10. Giấy xác nhận hạnh kiểm (chỉ yêu cầu đối với SV đã hết thời gian học chính thức, do chính quyền địa phương xác nhận không quá 2 tháng)
  11. Ảnh màu (3 x 4) nền trắng (02 ảnh mới chụp không quá 2 tháng – chỉ yêu cầu đối với sinh viên trình độ Cao đẳng)

            Lưu ý: Các loại chứng chỉ, chứng nhận do trường ĐHSPKT Vĩnh Long cấp không yêu cầu công chứng.

II. Quy trình xét tốt nghiệp: (tải về)