Hồ sơ xét tốt nghiệp

 • Đơn xin xét tốt nghiệp (Tải về)
 • Bản sao Giấy khai sinh
 • Bản sao Chứng minh nhân dân (có công chứng)
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học (có công chứng)
 • Bản sao chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh
 • Bản sao chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do trường cấp (hoặc tương đương)
 • Bản sao chứng nhận Ngoại ngữ tương đương trình độ tiếng Anh
 • Bản sao chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề
 • Giấy xác nhận đạo đức hạnh kiểm có giá trị trong thời gian 2 tháng (đối với sinh viên khóa 39 ĐH và 41 CĐ về trước).
 • 3 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp không quá 2 tháng)
 • Các giấy tờ khác (trường hợp ngày sinh không khớp giữa các loại giấy tờ)