Tốt nghiệp Cao đẳng SPKT và Cao đẳng KT

Quyết định mới nhất:
+ Quyết định số 144/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy đợt 2 bổ sung năm 2020.
+ Quyết định số 127/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2020.

Danh sách các quyết định khác: