Danh mục: Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của khóa 41 Cao đẳng, Đại học, 39 Cao đẳng nghề

Lịch thi khóa 41 Đại học Lịch thi khóa 41 Cao đẳng Lịch thi khóa 39 CĐN  Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình.  Danh sách phòng thi, giờ thi cụ thể từng môn sẽ được cập nhật trên tài khoản cá nhân của sinh viên sau khi có danh sách

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Khóa 38 CĐSPKT Khóa 39, 40 Đại học Khóa 39, 40 Cao đẳng ds-phong-thi-sv-hoc-lai-cung-khoa-39-40-dh: sinh viên kết hợp xem lịch thi để biết thời gian, địa điểm cụ thể Danh sách phòng thi của sv các khóa học lại cùng khóa 39, 40 CĐ sinh viên kết hợp xem lịch thi để biết thời gian, địa