Tháng: Tháng Mười Hai 2016

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của khóa 41 Cao đẳng, Đại học, 39 Cao đẳng nghề

Lịch thi khóa 41 Đại học Lịch thi khóa 41 Cao đẳng Lịch thi khóa 39 CĐN  Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình.  Danh sách phòng thi, giờ thi cụ thể từng môn sẽ được cập nhật trên tài khoản cá nhân của sinh viên sau khi có danh sách