Tháng: Tháng Chín 2016

Kiểm tra thông tin in chứng chỉ GDQP khóa 38CĐSPKT, 39CĐ, ĐH

Sinh viên xem và kiểm tra thông tin để in trên chứng chỉ ở file đính kèm. Trường hợp thông tin chưa chính xác với hồ  sơ gốc (Quyết định trúng tuyển, giấy khai sinh, bằng PTTH) sinh viên đem hồ sơ gốc đến phòng Đào tạo để điều chỉnh Trường hợp chưa có thông tin