Danh mục: Điểm thi

Kết quả học tập toàn khóa học của khóa 39, 40 CĐ, ĐH

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập toàn khóa học trước khi xét tốt nghiệp. Mọi vấn đề thắc mắc phản hồi qua mail của phòng Đào tạo (địa chỉ pdtvlute@gmail.com) Thời gian kiểm tra: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2018 Sau ngày 29/7/2018 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Kết

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018. Mọi vấn đề thắc mắc phản hồi qua mail của phòng Đào tạo (địa chỉ pdtvlute@gmail.com) Thời gian kiểm tra: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2018 Sau ngày 29/7/2018 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Kết quả