Sinh viên kiểm tra kỹ và chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân để in bằng tốt nghiệp. Mọi thắc mắc, sai sót phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 01/3/2019. Sau ngày 01/3/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết Danh sách sv trình độ Đại học đủ