Tiếng anh tương đương cấp độ A2

Quyết định mới nhất:
+ Quyết định số 59/QĐ-TTNNTH về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 (Khóa 18).

Danh sách các quyết định khác: