Tháng: Tháng Mười Một 2016

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Khóa 38 CĐSPKT Khóa 39, 40 Đại học Khóa 39, 40 Cao đẳng ds-phong-thi-sv-hoc-lai-cung-khoa-39-40-dh: sinh viên kết hợp xem lịch thi để biết thời gian, địa điểm cụ thể Danh sách phòng thi của sv các khóa học lại cùng khóa 39, 40 CĐ sinh viên kết hợp xem lịch thi để biết thời gian, địa