Giới thiệu

PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Địa chỉ: Phòng A101, Nhà A, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.862.290
Email: pdt@vlute.edu.vn, pdtvlute@gmail.com

———————————————————————————————————-
Vinh Long University of Technology Education
Office of Academic Affairs