Tác giả: Nguyễn Thanh Ngọc

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Quyết đinh công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019: Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thời gian tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019: 13g30′ ngày 16/3/2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học VLVH Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Quyết định khen thưởng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Kết quả học tập toàn khóa học của khóa 39, 40 CĐ, ĐH

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập toàn khóa học trước khi xét tốt nghiệp. Mọi vấn đề thắc mắc phản hồi qua mail của phòng Đào tạo (địa chỉ pdtvlute@gmail.com) Thời gian kiểm tra: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2018 Sau ngày 29/7/2018 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Kết