Lịch bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ (15/6/2024)

THÔNG BÁO

v/v Lịch bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ

—————————

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo lịch bảo vệ Luận văn trình độ thạc sĩ như sau:

  • Ngành: Kỹ thuật điện
  • Mã ngành: 8520201
  • Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 15/6/2024 (Thứ 7)
  • Địa điểm: Phòng C506

Kính mời quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên tham dự!

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 6 năm 2024
BAN GIÁM HIỆU
(đã ký)
Nguyễn Minh Sang