Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ (21/10/2023)

THÔNG BÁO

v/v Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ

—————————

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:

  • Ngành: Kỹ thuật cơ khí
  • Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy
  • Mã ngành: 8520103
  • Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 21/10/2023 (Thứ bảy)
  • Địa điểm: Trung tâm công nghệ cao (khoa Cơ khí)

Kính mời quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên tham dự!

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 10 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Cao Hùng Phi