Lịch bảo vệ luận văn và đề cương luận văn trình độ thạc sĩ (19/5/2024)

THÔNG BÁO

v/v Lịch bảo vệ luận văn và đề cương luận văn trình độ thạc sĩ

—————————

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo lịch bảo vệ Luận văn và Đề cương luận văn trình độ thạc sĩ như sau:

  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Mã ngành: 8480201
  • Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 19/5/2024 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Phòng C106

Kính mời quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên tham dự!

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 5 năm 2024
BAN GIÁM HIỆU
(đã ký)
Nguyễn Minh Sang