Lịch báo cáo Chuyên đề, Tiểu luận tổng quan trình độ Tiến sĩ 04/2024

THÔNG BÁO

v/v Lịch báo cáo Chuyên đề, Tiểu luận tổng quan trình độ Tiến sĩ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo lịch báo cáo Chuyên đề, Tiểu luận tổng quan trình độ Tiến sĩ như sau:

  • Ngành: Kỹ thuật cơ khí
  • Mã ngành: 9520103
  • Thời gian: ngày 06/4/2024 (7g30 – 16g30) và ngày 07/4/2024 (11g30 – 16g30)
  • Địa điểm: Xưởng G (Khoa Cơ khí) ; Trung tâm T-Tep (Khoa Cơ khí động lực)

Kính mời quý Thầy/Cô, các Anh/Chị tham dự!

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Cao Hùng Phi