Kiểm tra thông tin in chứng chỉ GDQP khóa 38CĐSPKT, 39CĐ, ĐH

Sinh viên xem và kiểm tra thông tin để in trên chứng chỉ ở file đính kèm.

  • Trường hợp thông tin chưa chính xác với hồ  sơ gốc (Quyết định trúng tuyển, giấy khai sinh, bằng PTTH) sinh viên đem hồ sơ gốc đến phòng Đào tạo để điều chỉnh
  • Trường hợp chưa có thông tin sinh viên phải đem hồ sơ đến phòng Đào tạo để bổ sung thông tin
  • Thời gian điều chỉnh, bổ sung: từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ Hai (26/9/2016)
  • Sau ngày 26/9/2016 mọi thắc mắc điều chỉnh sẽ không được giải quyết, trường hợp không có thông tin sẽ không được cấp chứng chỉ
  • File thông tin của khóa 39 CĐ, ĐH
  • File thông tin của khóa 38CĐSPKT

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.