Biểu mẫu CBGD

1. Các quy trình của phòng Đào tạo

2. Các biểu mẫu ISO của phòng Đào tạo 

3. Sổ tay CBGD (phòng TT ban hành theo QĐ riêng)

4. Đề nghị và Thông báo chuyển đổi giờ giảng

5. Hồ sơ mở ngành đào tạo

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *