Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (21/10/2023)

THÔNG BÁO

v/v Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

—————————

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo về việc bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ như sau:

  • Ngành: Kỹ thuật cơ khí
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí ô tô
  • Mã ngành: 8520103
  • Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 21/10/2023 (Thứ 7)
  • Địa điểm: Xưởng T-Tep (khoa Cơ khí động lực)

Kính mời quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên tham dự!

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 10 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Cao Hùng Phi