Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

  • Khóa 41 Cao đẳng (Tải về)
  • Khóa 41 Đại học (Tải về)
    Sinh viên xem, kiểm tra và làm căn cứ để đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018.
    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về phòng đào tạo qua địa chỉ mail pdtvlute@gmail.com

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.