Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của khóa 41 Cao đẳng, Đại học, 39 Cao đẳng nghề

  • Lịch thi khóa 41 Đại học
  • Lịch thi khóa 41 Cao đẳng
  • Lịch thi khóa 39 CĐN
  •  Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình.
  •  Danh sách phòng thi, giờ thi cụ thể từng môn sẽ được cập nhật trên tài khoản cá nhân của sinh viên sau khi có danh sách cấm thi của giáo viên giảng dạy. Chậm nhất đến hết ngày 14/01/2017.
  •  Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi cho Cố vấn học tập của mình hoặc gửi về địa chỉ mail: pdtvlute@gmail.com

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.