Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

  • Khóa 39, 40 Cao đẳng
  • Khóa 39, 40 Đại học
  • Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình.
  • Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi cho Cố vấn học tập của mình hoặc gửi về địa chỉ mail: pdtvlute@gmail.com

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.