Quyết định công nhận và cấp các chứng chỉ

Hiện tại nhà trường đã cấp các chứng chỉ theo các quyết định kèm theo. Sinh viên đem thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân đến phòng Đào tạo vào giờ hành chính các ngày trong tuần để nhận chứng chỉ

  1. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (Tải về)
  2. Chứng chỉ Ngoại ngữ (Tải về)
  3. Chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề (Tải về)
  4. Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề (Tải về)

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.