Sinh viên kiểm tra kỹ tất cả thông tin sinh viên để in trên hồ sơ tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc, sai sót phản hồi về mail pdtvlute@gmail.com chậm nhất đến hết ngày 26/01/2018
– Sau ngày 26/01/2018 phòng Đào tạo sẽ in hồ sơ tốt nghiệp chính thức của sinh viên
– Sinh viên tự chịu trách nhiệm với thông tin của mình