Thông báo gia hạn xét Sư phạm Kỹ thuật khóa 41 Đại học

Căn cứ tình hình số lượng thực tế sinh viên nộp đơn xét tuyển hệ Đại học sư phạm kỹ thuật còn ít so với chỉ tiêu cho phép; đồng thời hiện nay có những nguồn tin không chính xác về việc xét tuyển như: chỉ xét những sinh viên có điểm thi từ 20 điểm trở lên,…. Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 41 ĐH về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật năm học 2016 – 2017 và nhắc lại điều kiện xét tuyển như sau:

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.