Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH
  • Nội dung kế hoạch (Tải về)
  • Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.