Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH
  • Nội dung kế hoạch (Tải về)
  • Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *