Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH
  • Nội dung kế hoạch (Tải về)
  • Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *