Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

 1. Điều lệ trường đại học
 2. Luật giáo dục đại học (08/2012/QH13); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học 2018
 3. Quy định đào tạo tín chỉ:
 4. Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ: Năm 2020; Năm 2022
 5. Quy định chế độ làm việc đối với Cán bộ giảng dạy
 6. Quy định mức thu học phí
 7. Qui định xét tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật: Năm 2014; Năm 2016Năm 2018Năm 2019; Năm 2022; Năm 2023
 8. Quy định chuẩn năng lực tiếng Anh cho sinh viên và học viên cao học
 9. Quy định tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh, tổ chức thi cấp chứng nhận tiếng Anh
 10. Quy định tổ chức thi và cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A1, A2 và B1
 11. Quy định tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
 12. Quy định Cố vấn học tậpMẫu sổ tay Cố vấn học tập
 13. Quy định điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trình độ Đại học
 14. Quy định tổ chức thực hiện Đồ án học phần
 15. Quy định tổ chức thi kết thúc học phần
 16. Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
 17. Quy định mã học phần

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.