Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

 1. Điều lệ trường đại học
 2. Luật giáo dục đại học (08/2012/QH13); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học 2018
 3. Quy định đào tạo tín chỉ:
 4. Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy
 5. Quy định mức thu học phí
 6. Qui định xét tuyển Đại học SPKT: Năm 2014; Năm 2016Năm 2018Năm 2019
 7. Quy định công nhận chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
 8. Quy định tổ chức thi và cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A1, A2 và B1
 9. Quy định Cố vấn học tậpMẫu sổ tay Cố vấn học tập
 10. Quy định điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trình độ Đại học
 11. Quy định tổ chức thực hiện Đồ án học phần
 12. Quy định tổ chức thi kết thúc học phần
 13. Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
 14. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành Chuấn đầu ra, chương trình dạy học
 15. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành Chuấn đầu ra, Đề cương chi tiết học phần
 16. Quy định mã học phần

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *